Lead the Future

  • Org.nr: 9111042702
  • Kontaktperson: Anna Johansson
  • E-post: anna@ledarskaphalsa.se
  • Telefonnummer: 0736467801
https://www.leadthefuture.se/

Företagsbeskrivning

Söker du expertkunskap kring hur er arbetsplats behöver utformas, vilken form av ledarskap som behövs för att få unga att prestera, vad unga tittar på när de väljer arbetsplats och vad som får de att stanna kvar länge?
Är svaret JA

– Då har du hittat rätt!

Lead the future hjälper två typer av företag
1. Ni som redan anställer många unga och upplever utmaningar. Vanliga utvecklingsområden är en önskan om att behålla yngre medarbetare längre samt att höja deras prestation. Eventuellt upplever ni att ert språkbruk inte är detsamma, ni pratar om varandra, förväntningarna matchar inte eller introduktionen täcker inte upp det som de unga verkligen behöver. Möjligen är ni osäkra på hur ni ska hantera mobilfrågor och synen på prestation och arbetstid är inte i samklang.

2. Vi hjälper även företag som är i en situation där medelåldern kryper uppåt i företaget och inga ansökningar från unga personer kommer in. Hör av er till oss om ni är osäkra på vad ni behöver göra för att vara attraktiva och bli upptäckta av de yngre generationerna. Vi hjälper även er som vill leda på nya sätt och vill utveckla er organisation till den omvärld som råder idag.

Konkret kan vi hjälpa er med:
• Workshops
• Föreläsningar
• Konsulttjänster (nulägesanalys, utvecklingsförslag, introduktion av nyanställda, utforma onlineutbildningar samt rekryteringsprocesser)
• Coaching för medarbetare och chefer
• Ledarskapsutbildningar
• Program för omvänt mentorskap

Verksamhetsområden

Facilitering & Teamutveckling, Företagskultur & Värderingar, Employer Branding, Organisationsutveckling & Förändringsledning, Kompetensförsörjning & Talent Management, Ledarskap & Coaching

Tjänster att tillgå

  • Utbildning
  • Föreläsning
  • Konsult

Erfarenhet

  • 1-5 år
  • 1-5 år
  • 1-5 år

Här finns mitt/vårt kontor

Stockholms län

Här kan jag/vi utföra uppdrag

Östergötlands län, Örebro län, Västra Götalands län, Västmanlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län, Värmlands län, Uppsala län, Södermanlands län, Stockholms län, Skåne län, Norrbottens län, Kronobergs län, Kalmar län, Jönköpings län, Jämtlands län, Hallands län, Gävleborgs län, Gotlands län, Dalarnas län, Blekinge län, Malmö Stad, Göteborgs Stad, Stockholms Stad

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på dina enheter.

Acceptera cookies