Fondée Consulting AB

  • Org.nr: 559313–0528
  • Kontaktperson: Giana Akbari
  • E-post: gianaakbari@fondeeconsulting.com
  • Telefonnummer: 0720178588
http://fondeeconsulting.com

Företagsbeskrivning

Den ständiga förändringen vi befinner oss i ställer också nya krav på kommunikation, verktyg och hur man tar hand om team och människor.Jag får förändringar att hända, team att göra sitt bästa och har modet att utmana dig att tänka och göra annorlunda.Vi hjälper företag operativt och strategiskt med rekrytering inom tech, med fokus på diversifiering samt tech-rekrytering, employer brand, strategisk kompetensförsörjning och kommunikation. Vi kan snabbt sätta oss in i uppdrag som HR chef, HR partner, chef, rekryterare.

Verksamhetsområden

Facilitering & Teamutveckling, Omställning, Arbetsrätt, Lön & Förmåner, Arbetsmiljö & Hälsa, Företagskultur & Värderingar, Utbildning & certifiering testverktyg, Testverktyg, Employer Branding, Jämställdhet, Mångfald & Likabehandling, Organisationsutveckling & Förändringsledning, Rekrytering, Search & Urval, Kompetensförsörjning & Talent Management, Ledarskap & Coaching, Interim HR

Tjänster att tillgå

  • Utbildning
  • Föreläsning
  • Konsult

Erfarenhet

  • 1-5 år
  • 1-5 år
  • 1-5 år

Här finns mitt/vårt kontor

Västra Götalands län, Göteborgs Stad

Här kan jag/vi utföra uppdrag

Örebro län, Stockholms län, Västra Götalands län, Malmö Stad, Göteborgs Stad, Stockholms Stad

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på dina enheter.

Acceptera cookies